OPC Klinik

Çene Eklemi

Çene eklemi yani temporomandibular eklem; kulak önünde yer alan ve alt çene kemiği ile şakak kemiği arasında bağlantı sağlayan; fonksiyonu ve yapısı itibariyle vücutta bulunan en özel eklemdir. Çene eklemi rahatsızlıklarını; çene eklemini ve onunla birlikte fonksiyon gösteren çiğneme kaslarını etkileyen; ağrı ve fonksiyon bozukluğu olarak tanımlayabiliriz. Toplumumuzda çene eklemi bozukluklarının görülme oranı oldukça yüksektir. Ağız açma sırasında görülen ses ve ağrı ile ağız açma miktarındaki kısıtlılık en sık görülen belirtiler arasındadır.

Çene eklemi rahatsızlıklarının tedavisi bu konu üzerinde uzmanlaşmış hekimler tarafından yapılan muayene sonucunda belirlenmeli; eklem rahatsızlığının türüne ve şiddetine göre hastaya özgü bir tedavi stratejisi oluşturulmalıdır. Eklem rahatsızlıkları; davranış terapisinden eklem cerrahisine kadar çeşitli yöntemler ile tedavi edilebilmekte; sıklıkla ilaç tedavisi ve okluzal splint gibi konservatif tedaviler ile artrosentez ve botulinum toksin enjeksiyonları gibi minimal invaziv yöntemlere cevap vermektedir. Çene eklemi bozukluklarının tedavisi öncelikle hasta uyumu olmak üzere, multidisipliner bir yaklaşımı gerekli kılar.