OPC Klinik

20 Yaş Dişi Çekimi

20 yaş dişi olarak da bilinen 3. Büyük azı dişleri ağız içinde son çıkan daimi dişlerdir. Genelde 17-25 yaşlar arasında çıktığı için 20 yaş dişi olarak da adlandırılırlar. Dişin çıkma yaşı kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte bu aralık normal kabul edilir.

20 yaş dişlerinin genellikle 17-25 yaşları arasında çıkması beklenir ancak bu dişler için çenede yeterli yer yoksa gömülü kalmaları sık görülen bir durumdur. Eğer çenede bu dişlerin çıkması için yeterli yer varsa ve dişler doğru şekilde gelişmişse genelde bu dişlerin çıkma süreci bireylere zorluk yaşatmaz. Ancak çok yaygın bir şekilde 20’lik dişler çenede yeterli yer bulamaz ya da tam olarak gelişemezler ve çene içinde gömülü kalırlar. Dişler çeşitli şekillerde gömülü kalabilirler. Dişin gömülü kalma şekli dişlerin ağrı ve enfeksiyon oluşturma ihtimali ve dişin çekim zorluğu ile doğrudan ilişkilidir.

– 20’lik dişler çenede hiç çıkacak yer bulamazlarsa çene kemiği içinde tamamen gömülü kalabilirler. Üzerlerinde hem diş eti hem de kemikle örtülüdürler.

– Bazen ağız içinde hiç görünmezler ama sadece dişeti ile örtülüdürler. Kemikten çıkmışlardır.

Bazı durumlarda dişin bir kısmı ağız içinde sürmüşken geri kalanı kemik ya da dişeti il

e kaplıdır.

20’lik dişler çekilmeliler mi?

20’lik dişlerin her zaman çekilmesine gerek yoktur. Ağız içine düzgün şekilde çıkmışlarsa bu dişleri çekmeye gerek yoktur. Ayrıca kemik içinde tamamen gömülülerse, her yıl röntgenlerle kontrol etmek şartıyla çekim yapılmayabilir.

20’lik dişlerin çekilmesini gerektiren durumlar nelerdir?

1.Özellikle yarı gömülü dişlerin etrafında gelişen enfeksiyon. Enfeksiyon genellikle bu bölgedeki dişetinin şişmesi ve ağrıyla kendini gösterir.

2.Gömülü dişler etrafında gelişen kistler. Gömülü dişler etrafında kist geliştirme potansiyeline sahiptir. Bu kistler çoğu zaman herhangi bir rahatsızlık yaratmaz ve rutin kontrollerde fark edilir.

3.Ortodontik tedavi öncesi bu dişlerin çekilmesi gerekebilir.

Yirmilik dişlerin gömülü kalmasının sebep olabileceği bazı durumlar.

Perikoronitis: 20’lik diş enfeksiyonlarının en yaygın sebebi dişlerin yarı gömülü olmasıdır. Bu dişler enfeksiyona sebep olmadan rutin kontrollerde fark edilirse çekilmelidir. Yarı gömülü dişin üzerinde biriken gıda artıkları gömülü bölümde sıkışıp enfeksiyona sebep olur. İlk belirtisi 20’lik diş eti şişmesidir. Ardından ağrı ve kötü kokuya sebep olur. Yutkunma sırasında oluşan ağrı da sık görülen bulgulardan biridir. İlerleyen durumlarda ağız açıklığında kısıtlılık görülebilir. Perikoronitis tedavi edilmemesi durumunda boyun bölgesine yayılan ciddi enfeksiyonlara sebebiyet veren bir hastalıktır. Bu bulgulardan biri hissedildiğinde hemen bir çene cerrahına başvurmak gerekir.

Çene Kistleri

Gömülü dişler etrafında çene kistleri oluşmasına sebep olabilirler. Kistler çok basitçe anlatmak gerekirse içi sıvı dolu keseciklerdir ve büyüme eğilimindedirler. Fark edildiklerinde çıkarılmalı ve mikroskobik olarak incelenmelidirler. Her gömülü diş kist oluşmasına sebep olmaz ancak rutin diş hekimi muayenelerinde gömülü dişler dikkatle incelenmelidirler.

Çürük ve diş eti hastalıkları

Özellikle yarı gömülü dişler temizlenemedikleri için hem kendilerinin hem de komşu dişlerin çürümesine sebep olabilir. Bu dişlerin etrafında diş eti şişmesi, enfeksiyonu sıklıkla görülür.

20’lik Diş Ağrısı Nasıl Geçer?

Yarı gömülü dişlerin bulunduğu bölgedeki ağrılar ciddiye alınmalı ve hemen bir çene cerrahına başvurulmalıdır. Evde alınacak önlemler ise iyi bir ağız hijyeni sağlamakla başlar. Bu ağrılar sıklıkla gömülü dişin etrafındaki dişetinde sıkışan yiyecek artıklarının oluşturduğu enfeksiyondan kaynaklanır. Bölgeyi tahriş etmeden yumuşak bir fırçayla dikkatli şekilde temizlemek faydalı olabilir.

20’lik Diş Çekimi Ağrılı Mıdır?

20’lik dişlerin çekimi lokal anestezi altında yapılır ve işlem ağrılı değildir. Dişin çene kemiği içindeki pozisyonuna, gömülü olma durumuna göre işlem süreci farklılıklar gösterir. Bazı durumlarda ağız içine sürmüş bir dişin çekimi 10 dakika kadar kısa sürerken. Derin ve kemik içinde gömülü kalmış bir diş deneyimli bir çene cerrahı tarafından daha uzun sürede çekilebilir. Operasyon sonrasında cerrahın önerileri dikkatle takip edilmelidir. Gömülü diş çekimlerinden sonra birkaç gün şişlik ve ağrı görülse de önerilen ilaçların kullanılması ve atravmatik bir operasyonla süreç kolaylıkla atlatılabilir.