OPC Klinik

Çene Cerrahisi

Kliniğimizde diş ve çenelere ait yumuşak ve sert dokuları ilgilendiren enfeksiyonların, doku kayıplarının, doğuştan gelen ya da sonradan oluşan hastalıkların medikal ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır. İşlemler kliniğimizde ihtiyaca göre lokal anestezi, sedasyon anestezisi veya genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Çene Cerrahisi kapsamında: