OPC Klinik

Diş Sıkma ve Çene Eklemi Tedavisi

Çene eklemi hastalıkları (Temporomandibular bozukluklar) kulaklarımızın hemen önünde, yüzümüzün her iki tarafında yer alan ve çenemizi açıp kapatmamıza yarayan eklemin (Temporomandibular eklem) ve bu eklemi hareket ettiren çiğneme kaslarının hastalıklarının genel adıdır.

Tek başına çiğneme kaslarında ya da çene ekleminde olabileceği gibi çoğunlukla her ikisini de içeren bu hastalıklar kulak ağrıları, migren ve diş kaynaklı ağrılarla sıklıkla karıştırılırlar. Teşhis ve tedavisi uzmanlık gerektiren bir hastalık grubudur.

Çene eklemi hastalıkları sıklıkla diş sıkma (buruksizm) ile birlikte görülse de diş sıkma alışkanlığı her zaman eklem problemlerinin sebebi olmadığı gibi diş sıkmayan bireyler de eklem hastalıklarına sahip olabilirler.

Olarak sınıflandırılabilirler. Bu hastalıkların tedavisi ancak doğru teşhisten sonra yapılabilir. Ayrıntılı muayene sonucunda koyulan teşhisle birlikte, gece plakları, tedavi edici plaklar, fizik tedavi ve egzersizler, çene kaslarına botoks enjeksiyonu ya da artrosentez (çene ekleminin yıkanması) tedavileri uygulanabilir.