OPC Klinik

Gömülü Dişler

Gömülü dişler, sürme zamanı geldiği halde çene kemiği üzerinde yerini alamamış dişlerdir. Ağız içerisinde en sık gömülü kalan dişler üçüncü büyük azı yani yirmi yaş dişleridir. Genetik faktörler, çene kemiğinin darlığı, komşu dişlerin sürme yolunu kapatması gibi birçok faktöre bağlı olarak dişler gömülü kalabilmektedir.

Gömülü dişlerin tedavisine karar verirken ayrıntılı bir klinik ve radyografik değerlendirme yapılması çok önemlidir. Bu değerlendirme; tedavi seçeneklerinin belirlenmesi, işlem süresi ve çekim zorluğunun tahmin edilmesi ile oluşabilecek komplikasyonların önlenebilmesini sağlar. Kemik içinde veya diş eti altında, değişik pozisyonlarda bulunan ve ağız içine süremeyen yirmi yaş dişlerinin gerekli durumlarda cerrahi işlemlerle alınması gerekir.

Hasta klinik olarak değerlendirilip, gerekli ağız içi muayene ve röntgen incelemeleri yapıldıktan sonra;

Belirli aralıklarla perikoronitis dediğimiz enfeksiyon tablosuna neden olan,
Bölgede ağız hijyeninin sağlanmasını zorlaştıran,
Çevresinde; kist, lezyon, ya da benzeri bir oluşum görülen,
Komşu dişlere zarar veren,
Çiğneme ve konuşma sırasında zorluk yaratan, yirmi yaş dişlerinin cerrahi bir işlemle çekilmeleri gerekir.

İşlem, lokal anestezi altında ağrısız bir şekilde gerçekleştirilmekte ve hekimin tavsiyeleri doğrultusunda; operasyondan sonra birkaç gün içinde hasta günlük yaşamına devam edebilmektedir.